img

Công ty cổ phần Sky Music – được thành lập từ năm 2014 sứ mệnh tạo lập thị trường âm nhạc tôn trọng bản quyền, Sky Music hỗ trợ ca sĩ về mặt truyền thông và bảo vệ tuyệt đối luật bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ với sứ mệnh hỗ trợ - thu đúng người – trả đúng và trả đủ cho nghệ sĩ.

Hoạt động chính:

  • Đại diện nghệ sĩ đàm phán, kí kết, bàn giao, thu phí quyền tác giả và quyền liên quan.
  • Hợp tác, mua bán âm nhạc có bản quyền.
  • Chuyển trả phí quyền tác giả, quyền liên quan cho các ca sĩ, nhạc sĩ.
  • Chiến lược quảng bá và hỗ trợ nghệ sĩ về truyền thông, phân phối sản phẩm âm nhạc.

Website: https://skymusic.com.vn