img

Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ và Truyền thông AiBiz (AiBiz) với phương châm hoạt động là tư vấn chất lượng và chuyên nghiệp cùng phần mềm thông minh tạo nên thành công vượt trội cho khách hàng và nhân viên.

Hoạt động chính:

  • AiBiz cung cấp dịch vụ tư vấn giải pháp chuyên nghiệp, hệ thống giám sát hiệu quả cùng hệ thống lưu trữ hiện đại.

Website: http://aibiz.vn